Tehnologii de mediu

Pentru noi, tehnologiile de mediu înseamnă a oferi semenilor nostri un viitor.
În comparaţie cu majoritatea statelor vest-europene, România are deficienţe importante în ceea ce priveşte standardele pentru evacuarea deşeurilor şi a apelor uzate. În acest context sunt binevenite atât experienţa noastră îndelungată cât şi know-how-ul specific din domeniul tehnologiilor ecologice.

Pentru beneficiarii din domeniul public realizăm concepte moderne de gestionare a deşeurilor şi le implementăm împreună cu aceştia.

Geiger participă la realizarea de depozite de deşeuri precum şi la proiecte de decontaminare a solului şi asigură construcţia şi operarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor.