Materii prime

Abordare responsabilă a naturii.
Folosim bogăţiile naturii protejând mediului înconjurător.
Nisipul, pietrişul şi piatra sunt resurse naturale, care constituie baza pentru dezvoltarea permanentă a grupului nostru de firme. Acest lucru este valabil şi în România. Acestea sunt resursele naturale, pe care ne bazăm şi cu ajutorul cărora construim.

Noi nu ne ocupăm doar de exploatarea produselor. În propriile noastre staţii de sortare, balastiere, staţii de asfalt şi betoane extragem şi prelucrăm preţioasele materii prime, care sunt obligatoriu necesare pentru construcţia de clădiri şi drumuri. După extragerea materialelor naturale de construcţii, ne ocupăm de repunerea perimetrelor de extracţie în circuitul natural şi asigurăm refacerea mediului.

Geiger România este membră a Patronatului Producătorilor de Agregate Minerale. Patronatul promovează interesele producătorilor de agregate minerale, fiind afiliat la European Aggregates Association – UEPG, organizaţie care promovează la nivelul Uniunii Europene industria extractivă a agregatelor.