Modernizare DJ în județul Iași

Firmei Geiger Transilvania SRL împreunã cu un asociat local i-a fost atribuit contractul “Reabilitare drum judetean DJ 208 I, tronsonul Gura Bâdiliței – Crivești –Vânãtori, km 6+178 -15+210”. Contractul presupune reabilitarea a 9 km din DJ 208I. În cadrul proiectului va fi modernizat sistemul rutier, se vor executa 28 de podețe noi și se va executa un pod nou peste pârâul Stolniceni. Termenul de execuție este de 24 de luni.

înapoi