Proiect de mediu în județul Buzãu

În perioada iulie – decembrie 2015 firma Geiger Transilvania SRL s-a ocupat de construirea celulei de depozitare nr.3 a depozitului de deseuri nepericuloase, com. Gãlbinași, judetul Buzãu, beneficiar fiind un client privat. Celula nr.3 construitã, are o capacitate de depozitare de 230 000 m³.
Principalele lucrãri realizate au fost: construirea digurilor perimetrale și a ecranului de argila la baza celulei, etanșarea la bazã a celulei de depozitare, construirea unei rețele de drenaj levigat, realizarea a 281m de șanț perimetral pereat și un bazin de dispersie pentru colectarea și dirijarea apei pluviale de pe taluzele exterioare ale digurilor și construirea drumului de acces și a rampei de desãarcare.

înapoi