Project manager - Construcții la cheie pentru zona Transilvania (Sibiu, Mureș)

Responsabilități generale:

 • conduce și controlează execuția proiectelor de construcții la cheie, coordonează șefii de șantiere, șefii de proiecte
 • supraveghează proiectul de construcție, de la început, până la sfârșit
 • răspunde de bunul mers al proiectelor: planificare, execuție, costuri, termene

Domenii-cheie de responsabilitate
Responsabilități legate de planificarea proiectului:

 • verifică informațiile de eligibilitate ale proiectului
 • participă la întâlniri și comunică cu viitorii clienți
 • oferă asistență echipei de estimări
 • oferă asistență în procesul de negociere a contractelor

Responsabilități legate de lansarea proiectului:

 • asigură realizarea recepției documentelor proiectului
 • analizează contractul pentru a înțelege impactul modificărilor și al posibilelor conflicte/probleme
 • organizează toate activitățile necesare pentru începerea execuției lucrărilor proiectului

Responsabilități legate de execuția proiectelor:

 • coordonează managementul șantierului asigurând o comunicare adecvată cu toate părțile participante
 • supraveghează toate lucrările proiectului pentru a asigura calitatea și respectarea tuturor specificațiilor, normelor tehnice și a termenelor
 • •acordă asistență Managerului comercial și de achiziții
 • asigură respectarea tuturor regulilor companiei, standardelor de construcție, inclusiv în domeniul sănătății și securității în muncă
 • pregătește toată documentația necesară, inclusiv cartea tehnică a construcției și participă la inspecțiile Inspectoratului de Stat în construcții
 • aplică procedurile stabilite de companie în cazul conflictelor, mai ales pentru cele cu subcontractorii și furnizorii

Responsabilități legate de predarea proiectului, remedierea defectelor și asigurarea garanției:

 • organizează predarea lucrărilor și a documentației către client
 • oferă asistență în procesul de remediere a defectelor la predare
 • oferă asistență în procesul de remediere a defectelor constatate în perioada de garanție

Descrierea jobului

Cerințe:

 • inginer construcții, absolvent CCIA
 • minim 7 ani experiență
 • carnet de conducere categoria B
 • cunoașterea limbii engleze și/sau germane prezintă avantaj
 • abilități de conducere și negociere sunt apreciate

Sunt apreciate:

 • experiența în contractare subantreprenori
 • experiența în proiect control
 • buna cunoaștere a pieței de construcții din România, a legilor și regulilor necesare
 • capacitatea de bun organizator
 • capacitatea de a calcula gradul de risc aferent unui proiect
 • capacitatea de comunicare și colaborare
 • capacitatea de a rezolva conflictele și situațiile dificile
 • abilitatea de a delega sarcini și competențe

Localitate
Sibiu, Mureș

E-Mail
gpc@geiger.ro

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB