Străzi modernizate în Târgu Mureș

Durata contractului: 2011 până în 2013
Lucări:   2,7 km
12.900 mc săpătură
2.900 mc balast
9.236 to asfalt

Modernizare rețea stradală în Municipiul Târgu Mureș

Geiger, împreună cu 2 parteneri locali a desfășurat în perioada 2011-2013 lucrări de modernizare pe mai multe străzi din Municipiul Tg. Mureș. Beneficiarul lucrărillor a fost Primăria Tg. Mureș iar valoarea totală a proiectului a fost de aprox. 23,5 milioane ron (partea Geiger Transilvania, aprox. 8 mil. ron).

Pe cele 4 străzi reabilitate de Geiger Transilvania în lungime totală de 2,7 km, s-a refăcut întreg sistem rutier. S-au folosit 2.900 mc balast, 2.190 mc piatra sparta, 9.236 to asfalt BAD25 și BA16. Au fost amenajați 10.918 mp trotuare și au fost executați  696 ml de rigole și șanțuri. În cadrul lucrărilor de mediu s-au plantat 43 de arbuşti şi copaci

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB