PUZ Gușteriței

Geiger Group România S.R.L., cu sediul în B-dul Primăverii nr.47-49, et.1, ap.3, cam. 1, sector 1, Mun. București, anunță elaborarea primei versiuni a  planului ,,Plan Urbanistic Zonal - Restructurarea zonei cu caracter industrial-zonă mixtă Calea Gușteriței nr.47A, Mun. Sibiu, jud. Sibiu”. Prima versiune a planului poate fi consultată pe pagina de internet www.geiger.ro și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu. Comentariile și sugestiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, în termen de 15 zile calendaristice, de la data apariției anunțului.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB