Proiect de modernizare DJ105 Sadu - Sădurel

Durata contractului: 09/2010 până în 11/2012
Lucări:   20,1km
35000 mc săpătură
325000 mc balast
33000 to asfalt

20,1 km de drum județean modernizat

În numele Consiliului Judeţean Sibiu, Geiger  a desfăşurat în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2012 lucrări de modernizare a drumului judeţean 105 pe o distanţă de 20,1km.

Drumul existent a fost reabilitat şi modernizat, pentru aceasta executându-se 35000mc săpătură, s-au folosit 25000mc balast, 24000mc piatră spartă şi s-au aşternut 33000to asfalt. Pentru scurgerea apelor au fost executate 21km de rigole carosabile şi şanţuri. S-au mai construit: 3600mc de ziduri de sprijin, 10200mc gabioane, 4600mp de trotuare şi 400 accese. S-au construit 2 poduri noi, 33 podeţe şi s-au reabilitat 3 poduri şi 40 de podeţe.  Ca şi lucrări de mediu s-au plantat 1300 arbuşti şi copaci.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB