Parcul industrial Vidrasau

Durata contractului: 05/2003 până în 07/2005

Comuna Ungheni, Judeţul Mureş

În numele Ministerului Român pentru Integrare Europeană, firma Geiger a preluat construirea parcului industrial Vidrasau. Contractul cuprindea lucrări de terasament pe un perimetru de cca 50.000 mc cât şi livrarea a cca 55.000 mc strat de asfalt, 14.000 to asfalt şi 9.000 mc beton.

De asemenea din proiect a făcut parte construcţia unui pod peste canalul Cerchid, construirea unei clădiri administrative de 2 etaje cu o suprafaţă de 1.500 mp, construirea unui bazin de apă de 500 mc, cât şi construirea a 2 staţii de pompare pentru o staţie de epurare. Termenul de execuţie a fost de 2 ani.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB