Canalizare menajeră și stație de epurare

Durata contractului:   sept. 2009 până în august 2011
Lucări:   canalizare menajeră și stație de epurare

Calitatea vieții îmbunătățită în comuna Sânpaul

În perioada septembrie 2009 și august 2011, Geiger a desfășurat lucrări de canalizare menajeră și amenajare stație de epurare în comuna Sânpaul. Beneficiarul lucrării a fost Comuna Sânpaul  iar valoarea totală a proiectului a fost de 8,9 milioane ron.

Au fost executate urmatoarele lucrări: 16 km de canalizare menajeră gravitațională, 3 km de canalizare în conducte de presiune, 15 stații de pompare și 2 stații de epurare formate din clădire tehnologică, bazine ecologice, îngroșător de nămol, platforme, amenajări și sistematizări. În cadrul proiectului au fost reabilitați și 2 km de drumuri comunale.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB