Aeroportul Internaţional Sibiu

Durata contractului:
 
09/2006 până în 05/2009
Lucări:   10 mil. m³ lucrări de terasamente
10.000 ml lucrări de canalizare şi drenaj

Modernizare şi extindere

În numele Consiliului Județean Sibiu și al Aeroportului Sibiu, Geiger, împreună cu un partener german, a desfășurat în perioada septembrie 2006 – mai 2009, lucrări de terasamente şi canalizare în cadrul extinderii şi modernizării Aeroportului Internaţional Sibiu.

Lucrările de terasament cu perimetru de cca 10 milioane mc au constat în excavare, inclusiv decopertarea stratului vegetal, umplere, aşternere humus. De asemenea s-au livrart cca 600.000 to pietriş. În cadrul construcţiei sistemului de scurgere, s-au efectuat lucrări de drenare şi canalizare pe o distanţă de cca 11.000 m şi au fost montate 150 cămine.

Contractul a cuprins şi livrarea şi turnarea pe pistă a 92.000 mc beton şi 7.300 to asfalt, cât şi înlocuirea de borduri pe o distanţă de cca. 4000 m.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB