Proiect de modernizare DJ105 Sadu - Sădurel

20,1 km de drum județean modernizat
În numele Consiliului Judeţean Sibiu, Geiger a desfăşurat în peri­oada septembrie 2010 – noiembrie 2012 lucrări de modernizare a drumului judeţean 105 pe o distanţă de 20,1km.

Drumul existent a fost reabilitat şi modernizat, pentru aceasta executându-se 35000mc săpătură, s-au folosit 25000mc balast, 24000mc piatră spartă şi s-au aşternut 33000to asfalt. Pentru scur­gerea apelor au fost executate 21km de rigole carosabile şi şanţuri. S-au mai construit: 3600mc de ziduri de sprijin, 10200mc gabioane, 4600mp de trotuare şi 400 accese. S-au construit 2 poduri noi, 33 podeţe şi s-au reabilitat 3 poduri şi 40 de podeţe. Ca şi lucrări de mediu s-au plantat 1300 arbuşti şi copaci.

<< înapoi