Proiect de reabilitare drum“4R7“

32,1 km drum naţional nou
Geiger, în asociere cu un partener german, a desfășurat lucrări de reabilitare a DN 17, în lungime de 32,1 km, drum care face legătura între oraşele Bistriţa şi Tureac. Beneficiarul lucrării a fost CNADNR. Drumul existent a fost lărgit pe o distanţă de 32,1 km.
Banda de circulaţie existentă, din beton, a fost detensionată şi în noile zone de acostament a fost turnat un strat corespunzător de balast. A urmat în continuare: 17 cm AntiCrackLayer (sort 0-40), 10 cm strat de bază AB2, 4 cm strat de binder BAD 25,4 cm strat de uzură SMA 16. Pe o distanţă de 5,6 km drumul s-a lărgit la 4 benzi. S-au mai construit: 1,3 km zid de sprijin, 30 km sanţuri betonate şi rigole ca­rosabile, 3,4 km parapeţi, 10600 mp locuri de parcare şi staţii de autobuz, 8200 mp trotuare, 1200 accese, 49 podeţe de trecere din beton prefabricat, 6 poduri şi 3 treceri peste calea ferată. Au mai fost reabilitate 4 poduri şi 16 podeţe. Au fost relocate conducte de gaz, linii de curent, linii de telecomunicaţii şi conducte de apă.

<< înapoi